MTÜ Eesti Grilliliit MTÜ Eesti Grilliliit
NGO Estonian Grilling Union

Tere tulemast Eesti Grilliliitu!


Eesti Grilliliidu liikmeks ja/või toetajaks on oodatud igaüks, kes on huvitatud: 

 • grillimisest kui toiduvalmistamise viisi propageerimisest ja oma panuse andmisest Eesti grillikultuuri arendamisse; 
 • soovi korral osalemisest igal kevadel toimuval Eesti Grilliliidu võistlushooaja kohtunike aastakoolitusel, mille tulemusena on võimalik osaleda grillivõistlustel ja maitsehindamistel kohtunike töös.
 • grillimise kohta uudiste, info ja teadmiste saamisest ja andmisest ning oma oskuste täiendamisest;
 • ettevõtetest liikmetele pakutavatest reklaamivõimalustest liiduga seonduvates sotsiaalmeediakanalites, liidu tunnustusmärkide kasutamisest turundustegevustes (märgid on kuvatud lehe lõpus) ja soodustustest osalemiseks Eesti Grilliliidu korraldatavatel üritustel (www.grillikalender.ee). 

Eesti Grilliliidu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Eesti Grilliliidu põhikirja ja tasub õigeaegselt liiikmemaksu.

Eesti Grilliliidu ürituste kalender: www.grillikalender.ee 


Ettevõtetele: Miks liituda Eesti Grilliliiduga või toetada Eesti Grilliliitu

Kui ettevõte tegutseb toiduvaldkonnas või sellega seonduvalt, siis on lisaks panusele valdkonna arengusse veel mitu head ja kasulikku põhjust Eesti Grilliliiduga liitumiseks liikmena või toetajaliikmena (nii nagu ettevõte soovib ennast avalikult eksponeerida):

 • Ettevõte saab kasutada oma turundustegevuses liidu liikmelisuse või liidu toetajaliikmelisuse graafilist märki. 
 • Ettevõte saab kasutada oma toodete ja teenuste reklaamimiseks liidu graafilist soovitusmärki "Eesti Grilliliit soovitab!", poodidele või restoranidele oleme loonud ja tootnud (klaas)uksele kahepoolse kleebise "Eesti Grilliliit soovitab! - Estonian Grilling Union recommends!". 
 • Ettevõtte töötajad saavad soovi korral liidu liikmeks ettevõtte liikmelisuse või toetajastaatuse kaudu, st inimene ei pea liikmemaksu tasuma. Liikmelisus annab grillisõbrale omakorda võimaluse soovi korral osaleda kevadisel kohtunike koosolekul (tasuta) ja osaleda grillivõistlustel ja maitsehindamistel kohtunike töös.
 • Ettevõtte logo avaldatakse reklaambannerina liidu veebilehel www.grilliliit.ee vasakus veerus rubriigis "Grillikultuuri edendajad ja toetajad" lingina liikme / toetajaliikme veebikeskkonda, restoranide logo avaldatakse rubriigis "Eesti Grilliliit soovitab".
 • Ettevõte saab teha sagedusega 1x (üks kord) kalendrikuus grilliteemalise sisupostituse Eesti Grilliliidu Facebooki avalikus grupis.
 • Ettevõttel on võimalus osaleda soodushinnaga ja eritingimustel Pärnu Vallikääru aasal igal aastal juunikuus Hea Toidu Festival - Grillfest raames toimuval Eesti meistrivõistlustel grillimises - Grillfest (võistlus)platsiga, mille suurus on 4x7m. Platsil saab arendada lisaks lõbusale seltskondlikule võistlustegevusele ka festivali külastajatele suunatud kaubandus- ja reklaamitegevust. Suurvõistluste koduleht: www.grillisport.ee 
 • Ettevõttel on võimalus osaleda eritingimustel muudel Eesti Grilliliiduga koostöös toimuvatel sündmustel (grillivõistlused ja -koolitused, Hea Toidu Festival - Grillfest jne). 

Eesti Grilliliidu liikmetele kasutamiseks.jpg

Logod asuvad allalaetavatena lehe lõpuosas peatükis "Sümboolika".


Liikmeks astumine

Liiimeks astumiseks tuleb saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus ja tasuda liikmemaks.

Liikmemaksu summad on kehtestatud liidu üldkoosolekul.

Füüsilisest isikust liikmel tuleb liikmemaks 10€ tasuda MTÜ Eesti Grilliliit arveldusarvele EE297700771005649407 (LHV). Selgituseks märkida liikme nimi ja aasta mille eest liikmemaks tasutakse (näiteks: Paul Põld, liikmemaks 2023. aasta eest). Füüsilisest isikust liikmele väljastatakse arve liikme soovi korral. Sellisest soovist palume teatada: 

Juriidilistele isikutele väljastatakse liikmemaksu 100€ tasumiseks arve.
Liikmemaksu tasumise tähtaeg jooksva aasta eest on juunikuu jooksul (seda on soovinud peamise hooaja ehk kevad-suvise käibega grillivaldkonna ettevõtted).

NB: Kevadisel kohtunike koolitusel ja võistlustel kohtunikena/maitsehindajatena saavad osaleda ainult need liidu liikmed, kes on tasunud aasta liikmemaksu! Ülejäänud huvilised saavad osaleda vabakuulajate ja vaatlejatena.

Juhul kui Eesti Grilliliidu liige ei ole aasta eest liikmemaksu tasunud, siis liikmelisust ei peatata, aga temast saab passiivne liige, kellel on võimalus taas järgmise aasta alguses tasuda liikmemaks, saada aktiivseks liikmeks ja seejärel osaleda kevadisel kohtunike koolitusel ja kohtuniku töös.


Liikmelisuse lõpetamine

Liikmelisuse lõpetamiseks omal soovil on vajalik saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus. Liikmelisuse lõpetades või liikme Eesti Grilliliidust välja arvamisel põhikirjas ettenähtud juhtudel liikme poolt ühingule tasutud liikmemaksu ei tagastata.


Liikmetunnistus ja tunnusgraafika

Eesti Grilliliidu liige saab nimelise liikmetunnistuse, ilmastikukindla kleebise (poe või toidukoha uksele või sõidukitele kleepimiseks - valikus kleebised läbimõõduga 5 cm, 12 cm ja 17 cm) ja soovi korral rinnamärgi. Tunnistus saadetakse liikmele liitumisavalduses märgitud e-maili teel PDF dokumendi kujul nii, et seda on võimalik välja trükkida. Liikmed saavad kleebised kätte posti teel või liidu korraldatavatel üritustel.

Juriidilisest isikust liikme puhul saavad nimelise tunnistuse ja rinnamärgi nii liitunud ettevõte kui kõik selle ettevõtte töötajad, kes on avaldanud soovi liidu liikmeks astuda.

Liidu liikmel on õigus kasutada liikmeks või liidu toetajaks olemise fakti oma CV-s või reklaami- ja turundustegevuses sellisel kujul ja kontekstis, et see ei kahjusta liidu mainet. Liidu graafiliste sümboolikate failid leiab kasutamiseks lehe lõpust. 

Liikme liidust lahkumise korral kleebis ja liikmetunnistus liidule tagastamisele ei kuulu, küll aga kaotab liige liidu sümboolika avalikult kasutamise õiguse ja liikmelisusega kaasnevad hüved


Sümboolika

Grilliliidu logol on kujutatud UFO-grill, mida ümbritsevad 15 kiirt sümboliseerivad ümber grilli head seltskonda ja 15 Eesti maakonnas toimuvaid Eesti Grilliliidu poolt korraldatavaid grilliüritusi. Logo autor on Kutt Niinepuu.

Eesti Grilliliidu liige - Eesti grillikultuuri edendaja (.jpg, .png ja .pdf) - saadaval ka ilmastikukindla kleebisena (läbimõõduga 5 cm, 12 cm ja 17 cm). 

Eesti Grilliliidu toetaja - Eesti grillikultuuri edendaja (.jpg, .png ja .pdf)

Eesti Grilliliit soovitab - Estonian Grilling Union Recommends (.jpg, .png ja .pdf) - saadaval restoranidele ukseklaasile kahepoolse uksekleebisena (12 cm)

Eesti Grilliliit soovitab logo (.jpg ja .pdf)

Eesti Grilliliidu logo (.jpg ja .pdf) 


Kutse-grilliliit copy.jpg