Tere tulemast Eesti Grilliliidu liikmeks!

Eesti Grilliliidu liikmeks ja/või toetajaks on oodatud igaüks, kes on huvitatud:

  • grillimisest kui toiduvalmistamise viisi propageerimisest ja oma panuse andmisest Eesti grillikultuuri arendamisse
  • osalemisest igal kevadel Eesti Toidumessil toimuval Eesti Grilliliidu võistlushooaja kohtunike aastakoolitusel, mille tulemusena on võimalik osaleda grillivõistlustel ja maitsehindamistel kohtunike töös. Eesti Grilliliidu ürituste kalender: www.grillikalender.ee 
  • grillimise kohta uudiste, info ja teadmiste saamisest ja andmisest ning oma oskuste täiendamisest;
  • liikmetele pakutavatest reklaamivõimalustest ja soodustustest;

Eesti Grilliliidu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Eesti Grilliliidu põhikirja ja tasub õigeaegselt liiikmemaksu.


Ettevõtetele: Miks liituda Eesti Grilliliiduga või miks toetada Eesti Grilliliitu?

Kui ettevõte tegutseb toiduvaldkonnas või sellega seonduvalt, siis on lisaks panusele valdkonna arengusse veel mitu head ja kasulikku põhjust Eesti Grilliliiduga liitumuseks või liidu tegevuse toetamiseks:

  • Ettevõtte töötajad saavad soovi korral liidu liikmeks ettevõtte liikmelisuse või toetajastaatuse kaudu, st inimene ei pea liikmemaksu tasuma. Liikmelisus annab grillisõbrale omakorda võimaluse osaleda kevadisel kohtunike koosolekul (tasuta) ja osaleda grillivõistlustel ja maitsehindamistel kohtunike töös.
  • Ettevõtte logo avaldatakse reklaambannerina liidu veebilehel www.grilliliit.ee vasakus veerus lingina liikme / toetaja veebikeskkonda.
  • Ettevõte saab teha sagedusega 1x (üks kord) kalendrikuus grilliteemalise sisupostituse Eesti Grilliliidu Facebooki grupis.
  • Ettevõttel on võimalus osaleda eritingimustel Pärnu Vallikääru aasal igal aastal juunikuus Hea Toidu Festival - Grillfest raames toimuval Eesti meistrivõistlustel grillimises - Grillfest (võistlus)platsiga, mille suurus on 4x7m. Platsil saab arendada lisaks lõbusale seltskondlikule võistlustegevusele ka festivali külastajatele suunatud kaubandus- ja reklaamitegevust. Suurvõistluste koduleht: www.grillisport.ee

Liikmetunnistus, tunnusgraafika ja sümboolika

Eesti Grilliliidu liige saab nimelise liikmetunnistuse ja rinnamärgi. Selline tunnistus saadetakse liikmele liitumisavalduses märgitud e-maili teel PDF dokumendi kujul nii, et tunnistus on võimalik välja trükkida.

Juriidilisest isikust liikme puhul saavad nimelise tunnistuse ja rinnamärgi nii liitunud ettevõte kui kõik selle ettevõtte töötajad, kes on avaldanud soovi liidu liikmeks astuda.

Liidu liikmel on õigus kasutada liikmeksolemise fakti oma CV-s või reklaami- ja turundustegevuses sellisel kujul ja kontekstis, et see ei kahjusta liidu mainet. Liidu graafilise sümboolika failid leiab kasutamiseks lehe lõpust

Iga liige saab ka ilmastikukindla (auto)kleebise

Liikmed saavad kleebised kätte kevadisel kohtunike koolitusel või liidu korraldatavatel võistlustel.

Liikme liidust lahkumise korral kleebis ja liikmetunnistus liidule tagastamisele ega hüvitamisele ei kuulu, küll aga kaotab liige liidu sümboolika avalikult kasutamise õiguse ja liikmelisusega kaasnevad hüved. 

EGL logo Tunnusgraafika PDF-formaadis EGL logo Tunnusgraafika JPG-formaadis

NB: Kunstiliste ja tehniliste küsimuste korral pöörduge info@grilliliit.ee


Liikmeks astumine

Liiimeks astumiseks tuleb saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus ja tasuda liikmemaks.

Füüsilise isiku liitumisvorm Juriidilise isiku liitumisvorm
Liikmemaks kalendriaastas: 10€ Liikmemaks / toetuse summa kalendriaastas: 100€

Füüsilisest isiukust liikmel tuleb liikmemaks tasuda MTÜ Eesti Grilliliit arveldusarvele EE297700771005649407 (LHV). Selgituseks märkida liikme nimi ja aasta mille eest liikmemaks tasutakse (näiteks: Paul Põld, liikmemaks 2022. aasta eest). Füüsilisest isikust liikmele väljastatakse arve liikme soovi korral. Sellisest soovist palume teatada aadressile: arved@grilliliit.ee.

Liikmemaksu summad on kehtestatud üldkoosolekul ja iga kalendriaasta kohta on füüsilistel isikutel liikmemaksu tasumise tähtaeg liikmeksolemise aasta alguses, jaanuarikuu jooksul. Juriidilistele isikutele väljastatakse liikmemaksu tasumiseks arve aasta lõpus kuna liikmestaatus sisaldab ka reklaamiteenuseid liikmelisuse perioodi ajal (jaanuar-detsember). Kui soovite liikmemaksu tasumise tähtaega muuta või pikendada, siis saatke palun soov aadressile info@grilliliit.ee. Alates 2021. aastast väljastatakse juriidilisest isikust liikmele jooksva aasta eest liikmemaksu arve, tasumise tähtajaga 1. juuni.

NB: Kevadisel kohtunike koolitusel ja võistlustel kohtunikena/maitsehindajatena saavad osaleda ainult need liidu liikmed, kes on jooksva aasta liikmemaksu tasunud! Ülejäänud huvilised saavad osaleda vabakuulajate ja vaatlejatena.

Juhul kui Eesti Grilliliidu liige ei ole aasta eest liikmemaksu tasunud, siis liikmelisust ei peatata, aga temast saab passiivne liige, kellel on võimalus taas järgmise aasta alguses tasuda liikmemaks, saada aktiivseks liikmeks ja seejärel osaleda kevadisel kohtunike koolitusel ja kohtuniku töös.


Liikmelisuse lõpetamine

Liikmelisuse lõpetamiseks omal soovil on vajalik saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus. Liikmelisuse lõpetades või liikme Eesti Grilliliidust välja arvamisel põhikirjas ettenähtud juhtudel liikme poolt ühingule tasutud liikmemaksu ei tagastata.

Füüsilise isiku lahkumisavaldus Juriidilise isiku lahkumisavaldus

veskisillal.png