Tunnustamine

Eesti Grilliliidu liikmete tunnustamine

Eesti Grilliliidu tunnustus - kellele ja milleks?

Eestis on sadu söögikohti ja teenusepakkujaid, kes pakuvad ka suurepäraseid grilliroogasid. Konkurents toitlustamise valdkonnas on suur ja iga avalik positiivne tunnustus ja sellega kaasnev promo on söögikohale konkurentsieelis.

Eesti Grilliliit pakub oma juriidilisest isikust liikmetele tunnustamise teenust. Liikmeksastumise infot saab siit.Eesmärgiks on avalikult promoda heal tasemel grilliroogade pakkujaid üle kogu Eesti. Tunnustame nii püsitoidukohti kui ka catering-teenuse pakkujaid.

Miks on tunnustamine söögikohale (catering-teenuse pakkujale) kasulik?

Tunnustatud grillimenüü pakkuja saab õiguse kasutada oma turundustegevuses Eesti Grilliliidu poolt välja antavat tunnistust (tunnustust), vastavat graafilist kvaliteedimärki oma reklaammaterjalides ja uksekleebist.

Kanname tunnustatud grillimenüü pakkuja avalikku andmebaasi Eesti Grilliliidu kodulehel koos asukohareklaamiga Google Maps kaardil ja asukohavaatega Google View rakenduses.

Eesti Grilliliidu liikmekssaamisel kantakse reklaaminfo ka Eesti grillimessi lehele www.grillimess.ee ja www.grillfair.ee, kus tunnustustust eksponeeritakse koos eksponendi infoga.

Tunnnustatu saab trurundustegevuses vabaks kasutamiseks ka professionaalsed fotod, mille toodab külaskäigu ajal Eesti Grilliliidu fotograaf. Samuti valmib külaskäigust tekstiline ülevaade uudisena liidu kodulehele ja sotsiaalmeediasse. Kriitilise ja negatiivse sisuga uudiseid ei toodeta.

Palju tunnustamine maksab ja kuidas see toimub?

Tunnustamine on tasuta ja tunnustame ainult Eesti Grilliliidu liikmeid.

Tunnustamiseks saatke sooviavaldus kontaktandmetega liidu tunnustamise projektijuhi Erkki Laidineni aadressile erkki@grilliliit.ee. Seejärel võetakse teiega ühendust ja lepitakse kokku külaskäigu aeg. Teid külastab kuni neljaliikmeline Eesti Grilliliidu tunnustuskomisjon, kellele tutvustate oma teenuseid ja menüüd. Komisjoni liikmed on koolitatud ja kogemustega Eesti Grilliliidu võistluste kohtunikud.

Serveerida tuleb vähemalt ühte grillirooga, aga võib ka näidiseid erinevatest roogadest: siis saate ka fotomaterjali ja kirjutisi mitmest erinevast roast ja see töötab teie äri eduks reklaamina efektiivsemalt!

Komisjoni liikmed ei saabu eesmärgiga kõhtu täis süüa, vaid soovivad aru saada, mis tasemel grillirooga(sid) pakutakse. Külaskäik kestab orienteeruvalt 1,5h.

Tunnustamise kohta teeb komisjon otsuse ja Eesti Grilliliidu juhatus väljastab kirjaliku tunnistuse, mida saate eksponeerida raamituna seinal ja ka veebis turundusliku reklaamiargumendina.
Tunnustamise otsuse korral väljastatakse tunnistus (tunnustus) nädala jooksul alates külaskäigu päevast ja siis antakse üle ka fotomaterjal koos uudistekstiga vabaks kasutamiseks. Tunnustus pikeneb igal kalendriaasta alguses Eesti Grilliliidu liikmemaksu tasumisel. Tunnustust uuendatakse vähemalt korra 5 (viie) aasta jooksul. Kui söögikoht lõpetab tegevuse, siis lõpeb ka tunnustus ja avalik info liidu ja grillimessi veebist kustutatakse.

Grillimiseni!

Erkki Laidinen

Eesti Grilliliidu tunnustamise projektijuht
5515976
erkki@grilliliit.ee

Estonian Grilling Union

The non-governmental organization Estonian Grilling Union was founded on September 16, 2008.

The desire of the founders is to create in Estonia a broadbased national organization, the members of which would promote grilling and all the good things that are related to it through their activities.

The union membership is open to both private persons as well as legal entities.

The goals of the Estonian Grilling Union are to:

 • promote and introduce grilling and barbecuing as methods of food preparation;
 • participate in events that promote grilling and barbecuing and to develop such events, including by reviving the tradition of regional grilling competitions along with grill activists on the county level;
 • organize the training of grilling and barbecuing competition judges;
 • organize the work of the judges at competitions;
 • promote products and services related to grilling.

In case of questions and the need for further information, You are welcome to get in touch with the Estonian Grilling Union through the phone number +372 504 3000 or the e-mail address info@grilliliit.ee

See the event calendar of Estonian Grilling Union


Tere tulemast Eesti Grilliliidu liikmeks!

Eesti Grilliliidu liikmeks on oodatud igaüks, kes on huvitatud:

 • grillimisest kui toiduvalmistamise viisi propageerimisest ja oma panuse andmisest Eesti grillikultuuri arendamisse; 
 • osalemisest igal kevadel Eesti Toidumessil toimuval Eesti Grilliliidu võistlushooaja kohtunike aastakoolitusel;
 • tegutsema Eesti Grilliliidu võistlustel kohtunikuna;
 • grillimise kohta uudiste, info ja teadmiste saamisest ja oma oskuste täiendamisest;
 • liikmetele pakutavatest reklaamivõimalustest, soodustustest ja eripakkumistest.

Eesti Grilliliidu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja täidab Eesti Grilliliidu põhikirja ja tasub õigeaegselt liiikmemaksu.


Ettevõtetele: Miks liituda Eesti Grilliliiduga

Kui ettevõte tegutseb toidu- ja grillivaldkonnas, siis on lisaks panusele valdkonna arengusse veel mitu head ja kasulikku põhjust Grilliliiduga liitumuseks:

 • Ettevõtte töötajad saavad soovi korral liidu liikmeks ettevõtte liikmelisuse kaudu, st inimene ei pea liikmemaksu tasuma. Liikmelisus annab grillisõbrale omakorda võimaluse osaleda kevadisel kohtunike koosolekul (tasuta) ja saada EGL võistlushooaja kohtunikuks.
 • Ettevõtte logo avaldatakse reklaambannerina liikmete nimekirjas liidu veebilehel www.grilliliit.ee vasakus veerus lingina liikme veebikeskkonda.
 • Kui ettevõte tegeleb toitlustamisega (söögikoht või catering), pakkudes menüüs vähemalt ühte grillirooga, siis on võimalik saada Eesti Grilliliidu poolt tunnustatud grilliroogade pakkujaks (lisatasuta). Tunnustamise kohta saab lisainfot siit.
 • Ettevõttel on võimalus osaleda soodustingimustel so 400€+km (norm 500€+km) Pärnus igal aastal juunikuus Hea Toidu Festival - Grillfest raames toimuval Eesti meistrivõistlustel grillimises - Grillfest võistlusplatsiga, mille suurus on 4x7m. Platsil saab arendada lisaks lõbusale seltskondlikule võistlustegevusele ka festivali külastajatele suunatud reklaamitegevust. Võistluse kohta saab lisainfot siit
 • Ettevõttel on võimalus osaleda soodustingimustel Eesti Messide ja Eesti Festivalide sündmustel. 
google docs Eesti Grilliliidu füüsilistest isikutest liikmete nimekiri
google sheets Eesti Grilliliidu põhikiri
google docs Eesti Grilliliidu juriidilistest isikutest liikmete nimekiri
   

Liikmetunnistus, tunnusgraafika ja sümboolika

Eesti Grilliliidu liige saab nimelise liikmetunnistuse. Selline tunnistus saadetakse liikmele liitumisavalduses märgitud e-maili teel PDF dokumendi kujul nii, et tunnistus on võimalik välja trükkida.

Juriidilisest isikust liikme puhul saavad nimelise tunnistuse nii liitunud ettevõte kui kõik selle ettevõtte töötajad, kes on avaldanud soovi liidu liikmeks astuda.

Liidu liikmel on õigus kasutada liikmeksolemise fakti oma CV-s või reklaami- ja turundustegevuses sellisel kujul ja kontekstis, et see ei kahjusta liidu mainet. Liidu graafilise sümboolika failid leiab kasutamiseks lehe lõpust

Iga liige saab ka ilmastikukindla (auto)kleebise

Liikmed saavad kleebised kätte posti teel, kevadisel kohtunike koolitusel või liidu korraldatavatel võistlustel.

Liikme liidust lahkumise korral kleebis ja liikmetunnistus liidule tagastamisele ega hüvitamisele ei kuulu, küll aga kaotab liige liidu sümboolika avalikult kasutamise õiguse ja liikmelisusega kaasnevad hüved. 

EGL logo Tunnusgraafika PDF-formaadis EGL logo Tunnusgraafika JPG-formaadis

NB: Kunstiliste ja tehniliste küsimuste korral pöörduge info@grilliliit.ee


Liikmeks astumine

Liiimeks astumiseks tuleb saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus ja tasuda liikmemaks.

Füüsilise isiku liitumisvorm Juriidilise isiku liitumisvorm
Liikmemaks kalendriaastas: 10€ Liikmemaks kalendriaastas: 100€

Füüsilisest isiukust liikmel tuleb liikmemaks tasuda MTÜ Eesti Grilliliit arveldusarvele Swedpankis EE102200221042667552. Selgituseks märkida liikme nimi ja aasta mille eest liikmemaks tasutakse (näiteks: Paul Põld, liikmemaks 2020. aasta eest). Füüsilisest isikust liikmele väljastatakse arve liikme soovi korral. Sellisest soovist palume teatada aadressile: arved@grilliliit.ee

Liikmemaksu summad on kehtestatud üldkoosolekul ja iga kalendriaasta kohta on füüsilistel isikutel liikmemaksu tasumise tähtaeg liikmeksolemise aasta alguses, jaanuarikuu jooksul. Juriidilistele isikutele väljastatakse liikmemaksu tasumiseks arve aasta lõpus kuna liikmestaatus sisaldab ka reklaamiteenuseid liikmelisuse perioodi ajal (jaanuar-detsember). Kui soovite liikmemaksu tasumise tähtaega muuta või pikendada, siis saatke palun soov aadressile info@grilliliit.ee

NB: Kevadisel kohtunike koolitusel ja võistlustel kohtunikena saavad osaleda ainult need liidu liikmed, kes on jooksva aasta liikmemaksu tasunud! Ülejäänud huvilised saavad osaleda vabakuulajate ja vaatlejatena.

Juhul kui Eesti Grilliliidu liige ei ole aasta eest liikmemaksu tasunud, siis liikmelisust ei peatata, aga temast saab passiivne liige, kellel on võimalus taas järgmise aasta alguses tasuda liikmemaks, saada aktiivseks liikmeks ja seejärel osaleda kevadisel kohtunike koolitusel ja kohtuniku töös.


Liikmelisuse lõpetamine

Liikmelisuse lõpetamiseks omal soovil on vajalik saata Eesti Grilliliidu juhatusele avaldus. Liikmelisuse lõpetades või liikme Eesti Grilliliidust välja arvamisel põhikirjas ettenähtud juhtudel liikme poolt ühingule tasutud liikmemaksu ei tagastata.

Füüsilise isiku lahkumisavaldus Juriidilise isiku lahkumisavaldus

Eesti Grilliliidu sündmuste kalender

2017

Tulemas (tööversioon, võistluskalender on koostamisel):

06.05 - Eesti Grilliliidu 2017. aasta võistlushooaja kohtunike avalik koolitus + Eesti Grilli Gala 2017 toodete hindamine (Eesti Toidumess - Sööma!, Tallinn)

20.05 - Eesti meistrivõistlused sealiha grillimises (Tõrvandi, Tartumaa)

27.05 - Eesti meistrivõistlused šašlõkigrillimises (Keila)

09.06 - Nielsen Eesti ja Eesti Grilliliidu aastaauhinnad 2017 (Pärnu)

09.06 - Koolidevahelised Eesti meistrivõistlused grillimises - Grillium (Pärnu)

10.06 - Eesti meistrivõistlused grillimises - Grillfest (Pärnu)

10.06 - Eesti rahva barbecue võistlus - BBQ (Pärnu)

08.07 - Hiiumaa meistrivõistlused grillimises (Hiiumaa, koht ja koostööpartner täpsustamisel) 

22.07 - Eesti meistrivõistlused kalagrillimises (Harku, Saue vald)

29.07 - Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises (Uulu, Tahkuranna vald)

12.08 - Eesti meistrivõistlused vorstigrillimises (Tapa)

26.08 - Laste meistrivõistlused grillimises (Vudila, Jõgevamaa)

02.09 - Eesti meistrivõistlused veiseliha grillimises (Viimsi)

November - II Eesti Verivorsti Pidu

2016

2015

2014

2013

2012

2011

09.10 Eesti Grilliliidu aastakoosolek 2011

01.10 Eesti Meistrivõistlused Õunagrillimises 2011

13.08 Põlvamaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

07.08 Eesti Meistrivõistlused Vorstigrillimises 2011

30.07 Võrumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

23.07 Eesti Meistrivõistlused Kalagrillimises 2011

16.07 Saaremaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

09.07 Hiiumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

23.06 Viljandimaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

17.06 - 19.06 Hyvän Ruuan Festivaali - Grillfest 2011

11.06 Eesti Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011 aasta lõppvõistlus

11.06 Koolidevahelised Meistrivõistlused Grillimises - Grillium 2011

11.06 Eesti Rahva Barbecue Võistlus - BBQ 2011

11.06 Hea Toidu Festival - Grillfest 2011

05.06 Lääne-Virumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

04.06 Pärnumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

28.05 Läänemaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

22.05 Jõgevamaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

21.05 Valgamaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

14.05 Tartumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

08.05 Harjumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

07.05 Raplamaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

01.05 Ida-Virumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

30.04 Järvamaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011

24.04. Nikon esitleb: Toidufotograafia koolitus

24.04. Eesti Grilliliidu III kohtunike koolitus

2010

2006-2009

Eesti Grilliliit

Eesti Grilliliidu saamislugu

10. veebruaril 2001. aastal asutati Raplamaal, Luigendi talus, Eesti Barbecue Assotsiatsioon (EBA) eesmärgiga arendada Eestis grilli- ja barbecue kultuuri. Ühingu üheks eesmärgiks oli ka grillimise ja barbecue-võistlustel kohtunike töö korraldamine toidufestivalill Grillfest.

Pärast EBA ellukutsuja ja ideoloogi Tiit Treve välismaale elama asumist jäi rahvaliku grillikultuuri arendamine tulihingeliste barbecue-proffide tegevuses selgelt tahaplaanile. 2007/2008. aasta talvel toimunud ühingu liikmete koosolekul pakkusid Enn Tobreluts ja Auris Rätsep välja ühe päevakorrapunktina arengukava, mille tulemusena muutuks EBA profibarbecue-liikumisest laiapõhjaliseks rahvaorganisatsiooniks. Nii oli ka ühingu sünnihetkel 2001. aastal planeeritud ja see eesmärk sai asutamisel kirja pandud ka asutamislepingusse ja põhikirja. EBA arengu ühe tööversioonina pakuti välja ka ühingu ümberkorraldamine Eesti Barbecue ja Grilliliiduks, kus omavahel tegevust koordineerides tegeleks osa ühingust grillimise kui rahvakunsti propageerimise ja teine osa grillimise "kõrgema vormi" ehk barbecue populariseerimisega. Ka see ettepanek ei leidnud koosolekul barbecue-proffide ja tippkokkade enamuse toetust, kusjuures ühingu aupresident Jaan Habichti sõnul puudus selliste küsimuste aruteluks koosolekul liikmete vähese osalemise arvu tõttu otsustusõigus. Järgnevatel koosolekutel seda teemat juhatus rohkem päevakorda ei võtnud ja nii jätkas EBA tegutsemist oma senisel kursil. 

Ennu ja Aurise kindlal veendumusel vajas Eesti rahvalik grillikultuur hoogsat ja laiapõhjalist arendamist ja tutvustamist ka maailmas ning 2008. aasta sügisel asutatigi Türil rahvaorganisatsioon Eesti Grilliliit.

MTÜ Eesti Grilliliit (esindaja Auris Rätsep) ja MTÜ Eesti Barbecue Assotsiatsioon (esindajad Roland Õunapuu ja Rene Kiis) leppisid Grilliliidu asutamise järgselt kokku, et Grilliliit tegeleb rahvaliku grillikultuuri arendamisega ja EBA tegeleb barbecue valdkonnas. Sellesisuline koostööleping vormistati kirjalikult 21.12.2015. Lepingu teksti saab lugeda siit.

Täna kuuluvad Eesti Grilliliidu ridadesse sajad grillihuvilised inimesed ja ettevõtted üle kogu Eesti. Liidu liikmeskond kasvab iga-aastaga ja Eesti Grilliliit aitab oma kogemuste jagamisega kaasa ka naaberriikides grilliliitude tekkimisele - koos saame arendada grillikultuuri kogu regioonis! Tere tulemast liituma Eesti Grilliliiduga!


Tunnusgraafika saamislugu

Grilliliidu logol on kujutatud lõbus UFO-grill, mida ümbritsevad 15 kiirt sümboliseerivad ümber grilli head seltskonda ja ka 15 Eesti maakonnas toimuvaid maakondlikke grillimisvõistlusi.


Kontaktid

Juhatus

Auris Rätsep, juhatuse liige, tegevjuht: info@grilliliit.ee, 504 3000
Enn Tobreluts, juhatuse liige: enn@grilliliit.ee, 516 5581

Projektijuhid

Lisette Vinter, võistluste korraldamise ja Eesti Grilli Gala projektijuht: lisette@grilliliit.ee, 520 3274
Jan-Roland Raukas, sisutekstide projektijuht, jan-roland@grilliliit.ee, 551 0278
Berit Kivisaar, võistluste läbiviimise ja hindamise projektijuht, berit@grilliliit.ee, 524 2000
Märt Jamnes, liikmete tunnustamise projektijuht: mart@grilliliit.ee, 504 0158

Fotograafid

Aleksander Kuruson: sass@grilliliit.ee, 516 7309
Ants Liigusants@grilliliit.ee, 5662 1098
Ivo Kraus: ivo@grilliliit.ee, 521 4223

Raamatupidamine

Virge Must: arved@grilliliit.ee, 509 2339 

Eesti Grilliliidu kohtunikud

EGL kohtunike registreerimisleht (võistlushooaeg 2020)

EGL kohtuniku käsiraamat

Eesti Grilliliidu sündmuste kalender

Eesti Grilliliit (EGL) korraldab igal aastal mitmeid toiduvalmistamise suurvõistluseid grillimises. Hästikorraldatud ja mainekate võistluste läbiviimiseks on vaja ka koolitatud kohtunikke. Eesti Grilliliidu korraldatavatel võistlustel hindavad võistlustöid ainult liidu kohtunikud.

Eesti Grilliliidu võistluste kohtunikuks võib saada iga toiduhuviline.

Et saada kohtunikuks, tuleb alustuseks astuda Eesti Grilliliidu liikmeks ja tasuda liikmemaks. Liikmeksastumise infot saab lugeda siit. Kohtunike koolitusel osalemine on tasuta.

Eesti Grilliliidu liige saab kohtunikuks, läbides igal kevadel, enne võistlushooaja algust, toimuva kohtunike koolituse.

Jooksval aastal saavad EGL võistlustel kohtunikuna osaleda need kohtunikud, kes on läbinud samal aastal toimunud kohtunike koolituse. See säte tuleneb sellest, et igal aastal on võistluste reeglites ja korralduses uusi nüansse, mida on asjatundlikul kohtunikul vaja hästi teada ja millest räägitakse koolitusel.

Iga kohtunik saab aastakoolituselt personaalse kirjaliku tunnistuse ja kohtuniku kaelakaardi ning tema nimi kantakse koos punktidega hooaja lõpul kohtunike kvalifikatsioonipunktide arvestuse nimekirja.

Nendel EGL liikmetel, kes ei osale kevadisel koolitusel, on võimalus liituda aktiivse kohtunikuna taas järgmisel aastal läbides kevadise võistlushooaja koolituse.

Kohtunike tasemearvestuseks peab EGL iga kohtuniku kohta kvalifikatsioonipunktide arvestust: ühel võistlusel kohtunikuna osalemine annab 1 punkti. Kvalifikatsioonipunktide arvestust on vaja selleks, et suuremate punktidega kohtunikel oleks võimalus osaleda võistlustel EGL inspektorina ja kohtunikena ka rahvusvahelistel võistlustel.

Liitu meiega ja saa kohtunikuks!


Veel artikleid...